Novosti

BIS
Dodana podrška za krv i krvne pripravke
26.04.2017.

BIS
Dodana zahtjevnica za lijekovima iz ljekarne
21.04.2017.

WinKom
Obrazac JOPPD u novoj verziji plaća i glavnoj knjizi.
15.01.2014.

BIS
Implementiran BIS (bolnički informacijski sustav) u Specijalnoj bolnici za psihijatriju i palijativnu skrb Sv. Rafael Strmac.
15.11.2013.

BIS
E-naručivanje verzija 4.0 u produkciji.
15.12.2013.

Winkom 2.0
Počela implementacija novih modula u komunalna poduzeća.
02.01.2012.

Winkom 2.0
Postavljene slike nove verzije programa na stranici Winkom ERP.
02.01.2012.

Winkom 2.0
Nova verzija komunalnog modula
20.11.2011.

Fakturno 2.0
Dodana podrška za fiskalizaciju u BiH
15.06.2011.

Materijalno 2.0
Materijalno poslovanje sa integriranim radnim nalozima
15.02.2011.

Winkom ERP za komunalne djelatnosti
Cjeloviti sistem (ERP - Enterprise resource planning, sistem kojemu je namjena upravljanje svim podacima i funkcijama poslovnog subjekta) evidencije i obračuna komunalnih usluga. Pouzdan, brz i fleksibilan obračun komunalnih usluga (voda, čistoća, stambeni fondovi...). CRM (Customer relationship management - upravljanje odnosima sa klijentima) modul olakšava komunikaciju sa korisnicima (potrošačima) a on-line modul pruža korisnicima 24/7 pristup informacijama o njihovoj potrošnji.

Više o Winkom ERP...

Bolnički informatički sustav
Bolnički informatički sustav. Obrada pacijenata u stacionarnom liječenju i specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti, izrada računa i ostale dokumentacije potrebne za naplatu troškova liječenja od HZZO-a, praćenje pacijenta od ulaska do izlaska iz bolnice, informacije o popunjenosti i statusu bolesnika u stvarnom vremenu. Poslovanje ambulante u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti pokriva cjelokupni tok rada od rasporeda rada po odjelima, doktorima i ambulantama preko narudžbi pacijenata i čekaonice u ambulanti do obrade pacijenta i stvaranja digitalnog bolesničkog kartona.

Više o bolničkom informatičkom sustavu...

Slike razvoja programa

SQL server 2008 Visual Studio 2008 Windows Server 2008