Bolnički informatički sustav

Cjeloviti sistem poslovanja zdravstvene ustanove (bolnice). Sastoji se od dva osnovna modula stacionarni i ambulantni (specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita). Velika pažnja posvećena je sigurnosti podataka zbog osjetljive prirode podataka i zaštite privatnosti pacijenata. Program posjeduje sistem dodjeljivanja ovlasti operateru koji radi sa programom do nivoa pojedine operacije koju može izvesti na zapisu u bazi podataka. Prilikom kreiranja operatera isti ne može ništa raditi dok mu se ne dodjele ovlasti. Također se vrši logiranje svih operacija na svim zapisima tako da se može utvrditi tko je dodavao, mjenjao ili brisao podatke.

Stacionarno liječenje

Pacijenta se prati od prijama do otpusta iz zdravstvene ustanove. Prilikom prijama otvara se pacijentov karton u koji se tijekom liječenja unose svi podaci vezani uz njegovo liječenje u zdravstvenoj ustanovi. Na osnovu unešenih podataka liječnik koji liječi pacijenta određuje DTS skupinu te program provjerava na CEZIH-u ispravnost dodjeljene DTS skupine i daje povratnu informaciju doktoru o dobijenoj DTS skupini tako da liječnik ne mora ići na portal CEZIH-a i ručno unositi dijagnoze i postupke bitne za grupiranje. Nakon otpuštanja pacijenta izrađuje se račun za liječenje u zdravstvenoj ustanovi te se isti šalje u HZZO ili se dostavlja pacijentu na plaćanje.

Analize poslovanja po stvarno utrošenom materijalu i pruženim uslugama te po sistemu DTS-a (dijagnostičko-terapijskim skupinama) u stacionarnom liječenju bolesnika pružaju uvid u efikasnost rada ustanove i omogućavaju optimatiziranje rada ustanove i tako smanjenje troškova u svim segmentima djelovanja. Uštede se ostvaruju i digitalizacijom dostave računa HZZO-u i internih dokumenata ustanove.

Prikaz povećanja efikasnosti nakon uvođenja našeg poslovnog sistema

Optimatizacija poslovanja nakon uvođenja novog sistema Prije uvođenja našeg sistema više je bilo potrošeno nego je naplaćeno te je stoga usluga bila u minusu da bi se nakon uvođenja smanjila potrošnja materijala i lijekova a zarada od usluge povećala.

Ambulantno liječenje

Poslovanje ambulante u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti pokriva cjelokupni tok rada od rasporeda rada po odjelima, doktorima i ambulantama preko narudžbi pacijenata i čekaonice u ambulanti do obrade pacijenta i stvaranja digitalnog bolesničkog kartona.

Prijava Ovlasti Postupci Postupci Narudžbe Čekaonica