info@matsys.hr   +38598361198  
Prijava    

Faturno

Izrada računa i ponuda

Izrada računa i ponuda. Mogućnost fiskalizacije i POS modul za maloprodajno mjesto.

Računi i ponude

Evidencija računa i ponuda za više prodajnih jedinica. Više vrsta ispisa sa i bez memoranduma. Automatsko knjiženje u financije i knjige PDV-a.

Fiskalizacija

Omogućeno fiskaliziranje računa koji su izdani za gotovinu.

POS modul

Izrada maloprodajnih računa i fiskalizacija. Izrada blaganičkog izvješća. Ispis na POS pisač (više vrsta).

eRačun

eRačun moguće je poslati na servis MojeRačun iz programa a moguć je i izvoz eračuna u XML formatu. Integracija sa servisom MojeRačun omogućuje pregled poslanih i primljenih eračuna u programu bez potrebe za posjetom web stranice MojeRačun.

Slanje računa na mail

Iz programa se može poslati račun u PDF formatu na mail kupca.

Kloniranje računa

Za potrebe mjesečnog (ili nekog drugog periodičnog) izdavanja računa moguće je klonirati jedan ili više računa sa novim brojem i datumom što skraćuje vrijeme izrade računa.