info@matsys.hr   +38598361198  
Prijava    

FINANCIJE

Glavna knjiga i PDV evidencije

Glavna knjiga, knjige ulaznih i izlaznih računa (URA, IRA, obračun i prijava PDV-a, R1 i R2 računi), salda-konti. Potpuna integracija sa komunalnim modulom, automatsko i poluautomatsko knjiženje zaduženja iz komunalnog modula i uplata iz glavne knjige u komunalne salda-konte te blagajne u glavnu knjigu. Financijska izvješća, salda-konti izvješća, bruto-bilance, definiranje bilanci i podbilanci.

Glavna knjiga

Fleksibino definiranje isprava za knjiženje, kreiranje predložaka za knjiženje te uvoz izvoda po FINA standardu omogućavaju maksimalnu brzinu i osiguravaju unos podataka na samo jednom mjestu.

Salda-konti

Evidencija računa kupaca i dobavljača. Kartice partnera, otvoreni računi, izvješća o dospjeću računa. Zatvaranje računa ručno i automatsko. IOS obrasci.

PDV evidencije

Knjige URA i IRA. Obračun PDV-a. Dostava obrazaca u ePoreznu.

Blagajničko poslovanje

Uplate i isplate u blagajnu. MOgućnost vođenja više blagajni. Knjiženje prometa u glavnu knjigu.

SVI MODULIGlavna knjiga
Vlastito kreiranje vrsti temeljnica. Knjiženje prometa dobavljača/kupaca preko broja računa. Veza sa svim ostalim modulima. Uvoz eIzvoda u FINA formatu. Definiranje predložaka za knjiženje omogućuje brzi unos bez potrebe unosa konta.
PDV evidencije
Evidencija svih računa dobavljača i kupaca. Izrada izvješća za obračun PDV-a. Automatski obračun PDV-a. Izvoz knjige ulaznih računa i obračuna PDV-a u XML format za ePoreznu.
Blagajničko poslovanje
Mogućnost vođenja više blagajni za rad sa gotovinom i karticama. Evidencija uplatnica i isplatnica. Blagajnički izvještaj i ispis uplatnica/isplatnica na POS pisač. Knjiženje prometa u glavnu knjigu i salda-konte.
ePorezna
Evidencije JOPPD i OPZ STAT obrazaca. Izvoz URA. Kreiranje PDVS obrasca.
Bilance
Definiranje predložaka za izradu bilanci po želji. Izrada izvješća na osnovu kreiranih bilaci za proizvoljno razdoblje.
Salda konti
Evidencija osnovnih sredstava i obračun amortizacije.