info@matsys.hr   +38598361198  
Prijava    

WINKOM

ERP za komunalne djelatnosti

Pouzdan, brz i fleksibilan obračun komunalnih usluga (voda, odvoz otpada, komunalne naknade, stambeni fondovi...). CRM (Customer relationship management - upravljanje odnosima sa klijentima) modul olakšava komunikaciju sa korisnicima (potrošačima) a on-line modul pruža korisnicima 24/7 pristup informacijama o njihovoj potrošnji.

Evidencija i obračun usluga

Pruža evidenciju o potrošnji usluga (voda, odvoz otpada i sl.) te vrši obračun na osnovu utvrđene potrošnje. Podržani su obračuni po stvarnom utrošku, paušalno i akontacijama. Kod paušalnog obračuna (akontacija) moguće je odrediti prosjek potrošnje za zadnjih x mjeseci. Očitavanje brojila je moguće i našom mobilnom aplikacijom te su podržani i sustavi za daljinsko očitavanje vodomjerila za koje je moguća priprema podataka te uvoz očitanih podataka. Za evidenciju odvoza otpada imamo razvijenu mobilnu aplikaciju.

Salda-konti

Potpuno poslovanje sa potrošačima od zaduženja do uplata. U salda-konte je uključeno i blagajničko poslovanje te je moguće povezati izdvojene blagajne sa centralnim sistemom. Ovaj modul generira poslovna izvješća o potrošnji, preglede prometa zaduženja, uplata, dugovanja, rang liste najvećih dužnika i najboljih platiša. Omogućava kreiranje riješenja i obavijesti potrošačima (za naplatu dugova sa karticom korisnika, za razne obavijesti vezane uz rad poduzeća itd.).

SVI MODULIMaterijalno poslovanje
Robno materijalno poslovanje. Unos ulaznih i izlaznih dokumenta. Stanje skladišta, kartice artikala. Radni nalozi - obračun naloga, evidentiranje utrošenog materijala i radnih sati.
Urudžbeni zapisnik
Evidencija svih ulaznih dokumenata, dodjela urudžbenog broja, praćenje izdavanja dokumenata, pohrana dokumenata. Pregled predmeta.
Mobilno očitavanje vodomjerila
Očitavanje stanja vodomjerila mobilnom aplikacijom ta Android mobilne telefone. Slanje podataka u stvarnom vremenu i izvan mreže.
Mobilno očitavanje spremnika za otpad
Evidentiranje odvoza spremika za otpad putem mobilne aplikacije i bar koda na spremniku.
Evidencija GDPR-a
Sve evidencije potrebne za provođenje GDPR pravila u poslovanju poduzeća.
Osnovna sredstva
Evidencija osnovnih sredstava i obračun amortizacije.

PROIZVODI

Samostalni moduliFINANCIJE

Glavna knjiga

Knjige URA/IRA
ePorezna
Salda-konti

Detalji

PLAĆE

Obračun dohotka

Ugovori o djelu
Autorski ugovori
SEPA nalozi

Detalji

Fakturno

Računi i ponude

eRačuni
Fiskalizacija
POS modul

Detalji

BIS - Bolnički informacijski sustav


DetaljiStacionar
DTS i DBL sustav fakturiranja, dostava podataka na CUS, integriran OsigInfo, DTS gruper
SKZZ - specijalističko konzilijarna zdravstvena zaštita
Raspored rada, narudžbe, čekaonica, obrada pacijenata, fizikalne terapije, eNaručivanje v7
Sestrinstvo
Sestrinska lista, praćenje terapija, narudžba lijekova
Ljekarna
Materijalno poslovanje, serijalizacija lijekova, zahtjevi sa odjela za lijekovima
Matsys d.o.o.

Adresa : Mandićeva 5, 21000, Split, Hrvatska
Mobitel : (+385) 98361198 Telefon : (021) 325 - 219
Email : info@matsys.hr
OIB:91608028874
IBAN:HR4123600001101370030